MODERNIZACE ZDROJŮ

Získáme Vám dodatečné příjmy a ještě společně přispějeme ke stabilitě české přenosové soustavy

Modernizací či rozšířením Vašeho zdroje na výrobu elektřiny získáte možnost dodatečných tržeb z poskytování podpůrných služeb ČEPS.

Zafinancujeme a provedeme Vás modernizací a v rámci partnerství se budeme starat o smluvní vztahy s ČEPS a maximální výnos z poskytování podpůrných služeb.

Provedeme Analýzu

V prvním kroku zjistíme zda i Váš zdroj může poskytovat podpůrné služby a generovat tak dodatečné příjmy z poskytování podpůrných služeb pro ČEPS.

Modernizace zdroje

Modernizaci zdroje zainvestujeme. Samotná modernizace se netýká stávajícího generátoru. Jedná se o rozšíření zdroje  vhodnou technologií tak, aby mohla být poskytována podpůrná služba. Naším řešením  je instalace elektrodového kotle.

Společný úspěch

V rámci partnerství přebíráme zodpovědnost za úspěšnost poskytování podpůrných služeb. Zajišťujeme soutěžení u ČEPS a péči o modernizovanou část zdroje. O dodatečné tržby se s vlastníkem stávajícího zdroje dělíme.

Máte zájem?